Tel1: 091 396 6588 (Mr Duy) Tel2: 094 552 4567 (Ms Dung) Email: thienphuc032012@gmail.com
Địa chỉ:
17/8 Khu Phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Chi nhánh:
Ấp 6, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Di động 1:
0913 966 588 Di động 2: 0945 524 567
Email:
thienphuc032012@gmail.com
CÔNG TY TNHH MTV HỮU THIÊN PHÚC
Trụ sở:
17/8 Khu Phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Mr Duy:
091 396 6588 Ms Dung: 094 552 4567
Email:
thienphuc032012@gmail.com