Tel1: 091 396 6588 (Mr Duy) Tel2: 094 552 4567 (Ms Dung) Email: thienphuc032012@gmail.com

Khởi động từ (công tắc từ)

Hotline: 094 552 4567
Giá: liên hệ
Mô tả sản phẩm
Các sản phẩm khác
Bồn – Bể Chứa - hữu thiên phúc Bồn – Bể Chứa Giá: liên hệ
Van chặn phi 33 (SANWA) - hữu thiên phúc Van chặn phi 33 (SANWA) Giá: liên hệ
Hệ thống công nghệ - hữu thiên phúc Hệ thống công nghệ Giá: liên hệ
CÔNG TY TNHH MTV HỮU THIÊN PHÚC
Trụ sở:
17/8 Khu Phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Mr Duy:
091 396 6588 Ms Dung: 094 552 4567
Email:
thienphuc032012@gmail.com