Tel1: 091 396 6588 (Mr Duy) Tel2: 094 552 4567 (Ms Dung) Email: thienphuc032012@gmail.com

Van một chiều chống tụt áp phi 33+40 (ITALIA)

Hotline: 094 552 4567
Giá: liên hệ
Mô tả sản phẩm
Các sản phẩm khác
Trạm Nội Bộ - hữu thiên phúc Trạm Nội Bộ Giá: liên hệ
CÔNG TY TNHH MTV HỮU THIÊN PHÚC
Trụ sở:
17/8 Khu Phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Mr Duy:
091 396 6588 Ms Dung: 094 552 4567
Email:
thienphuc032012@gmail.com